Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viainvisibile invisibile
7407 02ee 500
Reposted bybadassfromhell badassfromhell
Ciągle wymagałem od ludzi przypominania mi, że nie jestem bezwartościowy i zasługuję na ich uwagę. Im bliżsi mi byli, tym częściej to robiłem. A to jest coś, co zabija relacje. Nawet te najlepsze. Bo pokazując, że nie znasz własnej wartości, tracisz ją w oczach innych.
— Przemyślenia Trzeźwego Człowieka
Reposted fromstormymind stormymind viamodalna modalna
0237 b2d3
Reposted frommayhos mayhos viamadadream madadream
6906 c4a0 500
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Miłość i inne nieszczęścia"
Reposted fromlovvie lovvie viaAmericanlover Americanlover
6576 d16d
6574 2616
6273 ed47 500
6272 93d6
6227 aac4
Reposted bynocnerozmowyokosmosiejointskurwysynpiehuslittleliestomeshmodalnabadbloodwikszolivierkcallitwhatyouwanttomeshziemniakinatasha123brakperspektywinsanelifeBrainyonemorelighttresigarette
6221 8953
6217 c92a
Reposted bynocnerozmowyokosmosiejointskurwysynpiehuslittleliestomeshjeyjeyjeymrthewafelhugostiglitzCiupusablshowmetherainbowstrzepysmoke11molotovcupcakeyumiRekrut-KkrybusreshapedwanderergreywolfoskusthomassOverseerSkretubadassfromhelllook-at-that-girlbrakperspektywalexandersmith8805onemorelight
Tydzień to za mało, żeby stracić serce — pomyślała, chociaż od razu wiedziała, że to nieprawda. Serce można stracić w ciągu jednego dnia. Godziny. Minuty. Z jednym spojrzeniem, westchnieniem. Z jednym oddechem.
— Megan Hart
Reposted fromyoungblood youngblood viamadadream madadream
8866 3fbd
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viamadadream madadream
3036 8faa
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viamadadream madadream
1565 6c3d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaholymoly holymoly
To, że nie okazuję uczuć to nie znaczy, że ich nie mam. Wręcz przeciwnie, przerastają mnie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl