Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6287 d2dc 500
Reposted fromgingillo gingillo vianezavisan nezavisan
Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy vianezavisan nezavisan
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
Że ucieczki się wybacza. Że liczy się to, jak się starasz.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan
6628 97b7 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
2204 e8fc
A.Ś
Reposted fromhavingdreams havingdreams
6633 89fe 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
Albowiem potrzebny mi jest przede wszystkim człowiek, który jest oknem otwartym na morze, a nie lustrem, które mnie nudzi.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaa-antimatter a-antimatter
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
Wszyscy nosimy blizny z przeszłości, kimkolwiek jesteśmy. Nieusuwalne tatuaże wryte w skórę.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viatouchthesky touchthesky
1685 c616 500
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
3099 5066
Reposted fromsavatage savatage vianezavisan nezavisan
Nie ma nic trwalszego od troski, miłości, docenienia i bezpieczeństwa, które otrzymujemy od rodziców. Wszystko, co jako dzieci, dostajemy od matki i ojca, zostaje z nami do końca życia. Wszystko, czego nie dostajemy, również
— Leszek Legut
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
1492 0dc4
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaslowemwsedno slowemwsedno

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo vialekkaprzesada lekkaprzesada
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodforsoul foodforsoul
5491 ebdd
Reposted fromkarahippie karahippie viaseleneskin seleneskin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...